Wirusowe zapalenie wątroby typu B

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B, "żółtaczka wszczepienna") to jedna z najpowszechniejszych i najbardziej groźnych chorób zakaźnych. Wywołuje ją wirus HBV, nazywany tak od skrótu angielskiej nazwy Hepatitis B Virus. Ocenia się, że z HBV zetknęło się 2 miliardy ludzi na całym świecie. Około 350 milionów osób jest przewlekłymi nosicielami tego wirusa, a powikłania WZW typu B są co roku przyczyną 1,2 miliona zgonów. Oblicza się, że 25% bezobjawowych nosicieli wirusa HBV umrze z powodu przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby, marskości lub pierwotnego raka wątroby.
 • Polska do niedawna była jednym z krajów o największej zapadalności na WZW typu B w Europie. Z powodu "żółtaczki wszczepiennej" umierało kilkaset osób rocznie. Dziś poszczycić się możemy niespotykanym na świecie spadkiem zachorowań. W latach 1993-2001 liczba zachorowań na WZW typu B zmalała o 82%. Było to możliwe przede wszystkim dzięki upowszechnieniu szczepień. Mimo to ryzyko zakażenia HBV jest nadal duże. W 2002 roku zanotowano w Polsce 2021 przypadki zachorowań, przy czym największą liczbę zakażeń odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (274 osób zakażonych). Ponadto szacuje się, że około 1%-2% Polaków, tj. aż ok. 500 tys. jest nosicielami wirusa i stanowi potencjalne źródło zakażenia dla innych. Oblicza się, że do około 60% zakażeń wirusem HBV w naszym kraju dochodzi w placówkach medycznych.
 • Zakażenie wirusem HBV może być następstwem zabiegów medycznych, naruszających ciągłość tkanek, takich jak iniekcje, dializy, gastroskopie, zabiegi stomatologiczne. Do zakażenia dochodzi też podczas zabiegów niemedycznych, na przykład przekłuwania uszu, wykonywania tatuażu, manicure, w salonie fryzjerskim. Wirus HBV przenosi się również poprzez kontakt seksualny z zakażonym partnerem, a także z zakażonej matki na dziecko w czasie ciąży, porodu i w okresie okołoporodowym. Drogi przenoszenia wirusa WZW typu B są takie same jak w przypadku wirusa HIV, jednak wirus "żółtaczki wszczepiennej" jest od 50 do 100 razy bardziej zakaźny niż wirus wywołujący AIDS. Do zakażenia jednej osoby wirusem WZW typu B wystarczy jedynie 0,00004 ml zakażonej krwi, natomiast do zakażenia wirusem HIV potrzebne jest 0,1 ml zakażonej krwi.
 • Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B jest trudne i długotrwałe. Najlepsze efekty uzyskuje się dzięki rocznej lub dwuletniej terapii lamiwudyną. Zarówno przebieg WZW typu B, jak i powikłania choroby są bardzo ciężkie. "Żółtaczka wszczepienna" może prowadzić do marskości wątroby, która często objawia się wodobrzuszem, żółtaczką, encefalopatią (zaburzeniem czynności mózgu) i krwawieniami z żylaków przełyku. Marskość wątroby może prowadzić do rozwoju raka pierwotnego tego narządu, a wtedy jedyną szansą na przeżycie jest przeszczepienie wątroby.
 • Udowodniono, że jedyną skuteczną i długotrwałą metodą ochrony przed WZW typu B są szczepienia ochronne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Amerykańska Komisja ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdziły, że zapobieganie WZW typu B poprzez szczepienia zmniejsza ryzyko zachorowania na pierwotnego raka wątroby. Szczepionkę przeciwko WZW typu B uważa się więc za pierwszą szczepionkę zapobiegającą chorobie nowotworowej. Grupami szczególnie narażonymi na zachorowanie na WZW typu B, którym polski Program Szczepień Ochronnych (PSO) zaleca szczepienia przeciwko chorobie są: dzieci i młodzież z roczników, których dotąd nie objął program szczepień obowiązkowych (a więc w wieku 11-13 lat i powyżej 16 lat), kobiety w wieku rozrodczym, osoby które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny, osobom chorym na cukrzycę, ze schorzeniami nerek czy układu krążenia. O szczepieniach przeciwko chorobie powinni też pomyśleć wyjeżdżający do krajów o wysokiej zapadalności na WZW typu B. Do niedawna PSO gwarantował bezpłatne szczepienie przeciwko chorobie pacjentom przed planowanymi zabiegami operacyjnymi. Obecnie osoby oczekujące na operacje muszą finansować szczepienia we własnym zakresie.
 • Szczepionka przeciwko WZW typu B stosowana podczas "Żółtego Tygodnia" została uznana na świecie za "złoty standard" zapobiegania "żółtaczce wszczepiennej". Jest ona od ponad 13 lat stosowana w Polsce i w 175 innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej. Szczepionka ta została zaakceptowana przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA), Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Europejską Agencję ds. Oceny Środków Farmaceutycznych (EMEA). Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu potwierdzono w ponad 250 badaniach klinicznych prowadzonych na całym świecie. Na świecie podano jej ponad 700 mln dawek, a w Polsce blisko 35 mln dawek.
 • Zgodnie ze schematem podstawowym podaje się trzy dawki szczepionki, druga przypada po miesiącu od pierwszego wkłucia, a trzecia po 6 miesiącach od pierwszej dawki. Szczepionka stosowana podczas "Żółtego Tygodnia" jako jedyna na rynku daje możliwość szczepienia według schematu przyspieszonego. Druga dawka szczepionki podawana jest po 7 dniach od przyjęcia pierwszej, a trzecia po 21 dniach. Oznacza to, że u większości osób organizm zyskuje odporność na wirus HBV już w 4 tygodniu od rozpoczęcia szczepienia. Może to być szczególnie istotne dla osób planujących wkrótce zabiegi operacyjne lub wyjazdy do krajów wysokiego ryzyka zakażenia wirusem WZW typu B. Dawkę uzupełniającą podaje się po 12 miesiącach od dawki pierwszej.
 • Szczepionka stosowana podczas "Żółtego Tygodnia" zapewnia długotrwałą ochronę przed zachorowaniem. Według najnowszych badań u osób, które prawidłowo odpowiedziały na szczepienie podstawowe, nie ma potrzeby szczepienia tzw. dawką przypominającą po 5 latach od przyjęcia podstawowego cyklu szczepień. Przyjmowanie dawek przypominających rekomenduje się obecnie jedynie pracownikom służby zdrowia i osobom z obniżoną odpornością.
 • Związany ze stosowaniem tego preparatu ponad 80-procentowy spadek liczby zachorowań na WZW typu B (z 40,3/100.000 osób w 1989 r. do 5,89/100.000 w 2001 r.) był jedną z przyczyn uznania go przez "Gazetę Farmaceutyczną" za LEK DZIESIĘCIOLECIA.
 • Osoby zdecydowane na szczepienie przeciwko WZW typu B mają do dyspozycji także pierwszą na świecie i jak dotąd jedyną szczepionkę skojarzoną uodporniającą jednocześnie przeciwko "żółtaczce wszczepiennej", jak i przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A ("żółtaczce pokarmowej").
 • Więcej informacji na temat wirusowych zapaleń wątroby typu A i typu B oraz "Żółtego Tygodnia" można znaleźć w Internecie pod adresem www.zoltytydzien.pl lub pod numerem Infolinii "Wszystko o Szczepieniach" - 0 801 109 509.

Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-05