Faq

 1. Co to jest WZW typu A?
 2. Jakie są objawy WZW typu A?
 3. W jaki sposób dochodzi do zakażenia WZW typu A?
 4. Czy WZW typu A jest chorobą poważną?
 5. Które kraje mają wysoki wskaźnik zachorowań na WZW typu A?
 6. Komu są zalecane szczepienia przeciwko WZW typu A?
 7. Jaki jest schemat szczepienia przeciwko WZW typu A?
 8. Po jakim czasie narasta odporność na WZW typu A?
 9. Jak długo trwa działanie ochronne szczepionki przeciwko WZW typu A?
 10. Co to jest WZW typu B?
 11. Jakie są objawy WZW typu B?
 12. Jak najczęściej dochodzi do zakażenia WZW typu B?
 13. Czy WZW typu B jest poważną chorobą?
 14. Które kraje mają wysoki wskaźnik zachorowań na WZW typu B?
 15. Komu jest zalecane szczepienie przeciwko WZW typu B?
 16. Jaki jest schemat szczepienia przeciwko WZW typu B?
 17. Po jakim czasie narasta odporność na WZW typu B?
 18. Jakie są najpoważniejsze powikłania WZW typu B?
 19. Czy można zaszczepić się przeciwko obu typom WZW jednocześnie?
 20. Jaki jest zalecany schemat szczepienia szczepionką skojarzoną?
 21. Po jakim czasie narasta odporność?
 22. Komu zalecana jest szczepionka skojarzona przeciwko WZW typu A i B?
 23. Czy lepiej zaszczepić się szczepionkami pojedynczymi, czy szczepionką skojarzoną?
 24. Czy konieczne jest badanie przeciwciał przed szczepieniem przeciwko WZW?
 25. Czy wskazane jest szczepienie kobiet w ciąży i w okresie laktacji?
 26. Jakie są przeciwwskazania do szczepienia przeciwko WZW typu A i B?
 27. Jakie są działania niepożądane szczepień przeciwko WZW typu A i B?
 28. Jaka jest promocyjna cena szczepionek podczas "Żółtego Tygodnia"?
 29. Czy w ramach "Żółtego Tygodnia" można otrzymać po promocyjnej cenie szczepienie przypominające przeciwko WZW typu B?
 1. Co to jest WZW typu A?
  Jest to choroba o dużej zakaźności wywołana przez wirusa zapalenia wątroby typu A, uszkadzającego komórki wątrobowe. Potoczna nazwa WZW typu A to "żółtaczka pokarmowa".

 2. Jakie są objawy WZW typu A?
  Główne objawy to bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka. W okresie pełnego rozwoju choroby dochodzi do zażółcenia skóry i spojówek, pojawia się ciemna barwa moczu i odbarwienie stolca. Choroba może mieć przebieg łagodny lub ostry, ale u wszystkich zakażonych prowadzi do uszkodzenia wątroby.

 3. W jaki sposób dochodzi do zakażenia WZW typu A?
  Wirusowe zapalenie wątroby typu A zalicza się do chorób brudnych rąk. Jest ono wywoływane przez wirus, który szerzy się drogą pokarmową. Zakażenie następuje po spożyciu zanieczyszczonej wirusami wody pitnej lub pokarmów, zwłaszcza surowych. Zachorowaniu sprzyja także bliski kontakt z osobami zakażonymi we wczesnym, bezobjawowym okresie choroby.

 4. Czy WZW typu A jest chorobą poważną?
  Tak. WZW typu A jest poważną chorobą zwłaszcza u osób dorosłych. Ponad 40% pacjentów w wieku powyżej 40 lat wymaga hospitalizacji. Obserwowany jest także nawrót choroby (10-20%). Osoby z WZW typu A i współistniejącym przewlekłym schorzeniem wątroby mają większe ryzyko wystąpienia ciężkiego, zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby (marskość).

 5. Które kraje mają wysoki wskaźnik zachorowań na WZW typu A?
  Krajami o wysokim wskaźniku zachorowań są:
  - kraje basenu Morza Śródziemnego,
  - kraje afrykańskie,
  - kraje azjatyckie,
  - kraje południowoamerykańskie,
  - Rosja i inne kraje byłego Związku Radzieckiego.

  Szczegółowe informacje na temat stopnia zachorowań na WZW typu A w poszczególnych krajach można uzyskać w stacjach sanitarno - epidemiologicznych.

 6. Komu są zalecane szczepienia przeciwko WZW typu A?
  Szczepienia przeciwko WZW typu A zalecane są:
  - osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokim ryzyku zachorowania na WZW typu A,
  - osobom z przewlekłymi chorobami wątroby,
  - dzieciom i młodzieży w wieku szkoły podstawowej,
  - osobom pracującym przy produkcji i dystrybucji żywności,
  - pracownikom służby zdrowia,
  - pracownikom służb miejskich.

  SZCZEPIENIA PRZECIWKO "ŻÓŁTACZCE POKARMOWEJ" SĄ ZALECANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

 7. Jaki jest schemat szczepienia przeciwko WZW typu A?
  0, 6-12. Pełen cykl szczepienia to dwie dawki (podane w odstępie 6 do 12 miesięcy). Tylko pełny cykl szczepień zapewnia długotrwałą ochronę.

 8. Po jakim czasie narasta odporność na WZW typu A?
  Ochronny poziom przeciwciał występuje już w dwa tygodnie po szczepieniu pierwszą dawką. Badania wskazują, że po podstawowym schemacie szczepienia 95-100% zdrowych ludzi odpowiada wytworzeniem ochronnego poziomu przeciwciał.

 9. Jak długo trwa działanie ochronne szczepionki przeciwko WZW typu A?
  Szczepienie przeciwko WZW typu A chroni przed zachorowaniem na co najmniej 15 lat.

 10. Co to jest WZW typu B?
  WZW typu B jest to wirusowe zapalenie wątroby typu B zwane "żółtaczką wszczepienną".

 11. Jakie są objawy WZW typu B?
  Główne objawy to bóle brzucha, nudności, wymioty, brak apetytu, czasem biegunka (najczęściej u dzieci). W okresie pełnego rozwoju choroby u 30% chorych (szczególnie u dorosłych) dochodzi do zażółcenia skóry i spojówek, pojawia się ciemna barwa moczu i odbarwienie stolca.

 12. Jak najczęściej dochodzi do zakażenia WZW typu B?
  Do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez kontakt z zakażoną krwią i innymi płynami ustrojowymi:
  - podczas zabiegów medycznych np.: zabiegi operacyjne, ambulatoryjne, stomatologiczne,
  - podczas zabiegów niemedycznych np.: salon kosmetyczny lub fryzjerski,
  - drogą kontaktów seksualnych.

 13. Czy WZW typu B jest poważną chorobą?
  WZW typu B jest jedną z najpoważniejszych chorób zakaźnych. Choroba może wywoływać marskość oraz raka wątroby. 10% osób dorosłych, które zachorowały na WZW typu B, staje się nosicielami wirusa i stanowi potencjalne źródło zakażeń innych osób.

 14. Które kraje mają wysoki wskaźnik zachorowań na WZW typu B?
  Krajami o w wysokim wskaźniku zachorowań są:
  - kraje byłej Jugosławii,
  - Rumunia,
  - Bułgaria,
  - Albania,
  - kraje afrykańskie,
  - kraje azjatyckie, głównie Tajlandia i Mongolia,
  - kraje południowoamerykańskie.

 15. Komu jest zalecane szczepienie przeciwko WZW typu B?
  Szczepienie zalecane jest:
  - chorym przed zabiegami operacyjnymi,
  - dzieciom i młodzieży nie podlegającym szczepieniom obowiązkowym,
  - osobom w wieku 20-40 lat (zwłaszcza kobietom),
  - osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na - skaleczenia, zadrapania, otarcia naskórka.

  Ponadto szczepienie zaleca się osobom podróżującym do krajów o zwiększonej zapadalności na WZW typu B.

  SZCZEPIENIA PRZECIWKO "ŻÓŁTACZCE WSZCZEPIENNEJ" SĄ ZALECANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

 16. Jaki jest schemat szczepienia przeciwko WZW typu B?
  0, 1, 6 miesięcy. Pełny cykl szczepienia zapewniający długotrwałą ochronę to trzy dawki podawane według określonego schematu. Drugie szczepienie powinno być wykonane miesiąc po pierwszym, natomiast ostatnie 6 miesięcy po pierwszym.

 17. Po jakim czasie narasta odporność na WZW typu B?
  Ochronny poziom przeciwciał występuje już w dwa tygodnie po szczepieniu drugą dawką. Tylko ukończenie pełnego cyklu szczepień zapewnia długotrwałą odporność. Obecnie osobom spoza grup ryzyka nie są zalecane dawki przypominające.

 18. Jakie są najpoważniejsze powikłania WZW typu B?
  Najpoważniejsze powikłania WZW typu B to:
  - przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B,
  - marskość wątroby,
  - rak wątroby.

 19. Czy można zaszczepić się przeciwko obu typom WZW jednocześnie?
  Tak. Sposobem na jednoczesne zabezpieczenie się przed WZW typu A i B jest szczepionka skojarzona. GlaxoSmithKline jest jedynym na świecie producentem takiej szczepionki. Cały cykl tego szczepienia to trzy dawki.

 20. Jaki jest zalecany schemat szczepienia szczepionką skojarzoną?
  0, 1, 6 m-cy. Cały cykl tego szczepienia to trzy dawki. Pierwszą dawkę podaje się w dowolnie wybranym terminie, drugą dawkę - po upływie 1 miesiąca, a trzecią - po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej szczepionki. Pełny cykl szczepienia zapewnia długotrwałą ochronę.

 21. Po jakim czasie narasta odporność?
  Odporność narasta po miesiącu od podania pierwszej dawki szczepionki skojarzonej. W miesiąc po podaniu drugiej dawki ponad 90% osób zabezpieczonych jest zarówno przeciwko WZW typu A jak i WZW typu B.

 22. Komu zalecana jest szczepionka skojarzona przeciwko WZW typu A i B?
  Szczepionka skojarzona zalecana jest:
  - dzieciom i młodzieży nie szczepionej przeciw WZW typu B,
  - osobom podróżującym lub pracującym czasowo na terenach o zwiększonej zapadalności na WZW typu A i B,
  - pacjentom z przewlekłymi chorobami wątroby,
  - pracownikom służby zdrowia,
  - pracownikom służb miejskich,
  - homoseksualistom,
  - narkomanom.

 23. Czy lepiej zaszczepić się szczepionkami pojedynczymi, czy szczepionką skojarzoną?
  Przyjęcie szczepionki skojarzonej jest znacznie wygodniejsze niż szczepionek jednoskładnikowych, ponieważ liczba wymaganych iniekcji została zredukowana z pięciu do trzech. Zastosowanie szczepionki zwiększa również prawdopodobieństwo, że pacjent przyjmie pełny cykl szczepień. Także koszt preparatu skojarzonego jest niższy niż cena szczepionek uodporniających na poszczególne typy WZW.

 24. Czy konieczne jest badanie przeciwciał przed szczepieniem przeciwko WZW?
  Zgodnie z zaleceniami ¦wiatowej Organizacji Zdrowia przy powszechnych szczepieniach nie jest konieczne oznaczanie wskaźników aktualnego i przebytego zakażenia. Powszechne wykonywanie tych badań w znacznym stopniu podraża akcję szczepień. Szczepienie osoby, która już chorowała na WZW typu A lub B lub jest aktualnie zakażona nie stanowi zagrożenia dla jej zdrowia.

 25. Czy wskazane jest szczepienie kobiet w ciąży i w okresie laktacji?
  Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu szczepień przeciwko WZW typu A i B na płód, przebieg i rozwiązanie ciąży. Z tego powodu nie zalecamy szczepienia kobiet w okresie ciąży. Uważa się, że inaktywowane szczepionki wirusowe nie stanowią istotnego zagrożenia dla płodu. Nie zostały ustalone przeciwwskazania do szczepienia kobiet w okresie laktacji.

 26. Jakie są przeciwwskazania do szczepienia przeciwko WZW typu A i B?
  Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik szczepionki lub objawy nadwrażliwości po wcześniejszym jej podaniu.
  Ostre i ciężkie choroby przebiegające z gorączką.

 27. Jakie są działania niepożądane szczepień przeciwko WZW typu A i B?
  Działania niepożądane występują rzadko i są podobne jak po innych szczepionkach:
  objawy miejscowe: bolesność, zaczerwienienie, obrzęk w miejscu podania;
  objawy ogólne: bóle głowy, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, podwyższona temperatura.

 28. Jaka jest promocyjna cena szczepionek podczas "Żółtego Tygodnia"?
  Koszt szczepienia (dostępna na miejscu szczepionka + wykonanie szczepienia + niezbędne badanie przed szczepieniem) jest niższa niż poza akcją.

 29. Czy w ramach "Żółtego Tygodnia" można otrzymać po promocyjnej cenie szczepienie przypominające przeciwko WZW typu B?
  Przyjęcie szczepienia podstawowego (trzy dawki) szczepionki przeciwko WZW typu B gwarantuje długotrwałą ochronę przed zachorowaniem. Według obecnego stanu wiedzy przyjmowanie dawek przypominających nie jest wymagane do zapewnienia długotrwałej ochrony. Przyjmowanie dawek przypominających zaleca się obecnie jedynie pracownikom służby zdrowia i osobom z obniżoną odpornością.