Sprawdź czy jesteś zagrożony

Czy planujesz wyjazd do kraju o wysokim ryzyku zakażenia WZW na miesiąc lub dłużej?
Tak Nie
Czy wyjeżdżasz często (2-3 razy w roku) do krajów o wysokim ryzyku zakażenia WZW?
Tak Nie
Czy planujesz udział w czynnościach, które mogą nieść ryzyko obrażeń, np. jazda rowerem lub skuterem, sport, sporty ekstremalne, tatuowanie, piercing, dożylne stosowanie narkotyków, romans itp.?
Tak Nie
Czy planujesz wyjazd ze swoimi dziećmi lub kontaktowanie się za granicą z dziećmi w przedszkolach lub szkołach?
Tak Nie
Czy wykonujesz zawód związany z ryzykiem zakażenia WZW?
(Pracownik opieki zdrowotnej, żołnierz, wolontariusz, misjonarz)
Tak Nie
Czy masz mniej niż 30 lat?
(Badania wykazują, że osoby poniżej 30. roku życia częściej uczestniczą w "ryzykownych zachowaniach")
Tak Nie