WZW Typu B

WZW typu B

1. Ilona Małecka „Co to jest wirusowe zapalenie wątroby typu B?” Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Medycyna Praktyczna str. 201, 2008.
2. WHO, Hepatitis B Q and A [http://www.who.int/features/qa/11/en/, dostęp 13.02.2014]
3. Hilleman M.R., Overview of the pathogenesis, prophylaxis and therapeusis of Vidal hepetitis B, with focus on reduction to practical applications, Vaccine 19 (2001) 1837-1848.
4. Pollicino T., Saitta C., Raimondo G., Hepatocellular carcinoma: the point of view of hepetitis B virus, Carcinogenesis Advance Access Publisher June 30, 2011.
5. WHO, Hepatitis B, Global Alert and Response [http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo20022/en/index1.html, dostęp 13.02.2014]
6. Duszczyk E.; Przewodnik Lekarza, 2001, nr 3 (27), str. 64-67.
7. WHO, WZW B Factsheet [http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/; dostęp 14.02.2014].
8. W. Magdzik, M. Pokorska-Lis, Zapewnienie wysokiej skuteczności szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) przy ograniczeniu traumatyzowania niemowląt, niepożądanych odczynów poszczepiennych i innych ujemnych skutków szczepień, Zakażenia Reprint 5/2008.
9. Duszczyk E.; Przewodnik Lekarza, 2001, nr 3 (27), str. 64-67

Treści zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.
Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 www.gsk.com.pl