Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A i typu B w liczbach

 • 2 000 000 000 - liczba zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B. To ok. 1/3 ludności świata1
 • 350 000 000 - ludzi na świecie cierpi na przewlekłe zapalenie wątroby typu B2
 • 1 400 000 - nawet tyle nowych zachorowań na wzw typu A jest rocznie na świecie3
 • 1 000 000 - osób na świecie umiera każdego roku z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B1
 • 500 000 - to przypuszczalna liczba nosicieli wirusa zapalenia wątroby typu B w Polsce4
 • 1 500 - osób w Polsce rocznie ulega zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B5
 • 100 - razy bardziej zakaźny niż wirus HIV jest wirus zapalenia wątroby typu B6
 • 93 - procent dzieci do 15 roku życia nie ma przeciwciał chroniących przed „żółtaczką pokarmową” (wzw typu A). W tej grupie zachorowalność jest najwyższa2
 • 60 - procent zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B następuje szacunkowo w placówkach służby zdrowia7
 • 3 - dawki składają się na standartowy schemat szczepienia szczepionką skojarzoną przeznaczoną do uodparniania osób narażonych na zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu A i typu B8
 • 1 - kropla zainfekowanej krwi może doprowadzić do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B9

Piśmiennictwo


1 Departament of Vaccines and Biologicals, Word Heath Organization Geneva 2001. str. 1
2 WHO/CDC/CSR/LYO/2002.2:HepatitisB
3 Duszczyk E.; „Czy wirusowe zapalenie wątroby typu A może być groźną chorobą” Zakażenia 3-4, 2002
4 wyliczenia na podstawie danych z publikacji: Kwiecinski A; Wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) obraz kliniczny, terapia oraz profilaktykaVadamecum lekarza Rodzinnego XI 2006 w odniesieniu do populacji Polski
5 PZH Meldunek 12/B/08
6 Spira A. A review of combined Hepatitis A and hepatitis B vaccination for travelers; 2003; str 2341
7 Hermanowska-Szpakowicz Teresa i In, Wirusowe zakażenia szpitalne – problem współczesnego szpitalnictwa, Przegl. Epidemiol 2003; 57:321
8 Charakterystyka Produktu Leczniczego Twinrix
9 Magdzik W. Choroby zakaźne i pasożytnicze; alfamedica-press 2007 str 334 trzeci akapit od dołu