WZW typu A

WZW typu A

1. Duszczyk E.; Przewodnik Lekarza, 2001, nr 3 (27), str. 64-67.
2. Ewa Duszczyk „Co to jest wirusowe zapalenie wątroby typu A?”Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Medycyna Praktyczna str. 201, 2008.
3. Duszczyk E., Szczepienie przeciwko WZW typu A, Medycyna Praktyczna, Szczepienie Przeciwko WZW typu A [http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=66812, dostęp: 13.09.2013].
4. M. Pokorska-Lis, Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A w podróży – zasadność profilaktyki, Zakażenia, 4/2010.

Treści zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.
Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 www.gsk.com.pl