Drogi zakażenia WZW B i WZW A

WZW Drogi Zakażenia

1. Wirusowe Zapalenie wątroby, WSSE w Łodzi [http://www.pis.lodz.pl/wzw_tz.htm, dostęp 14.2014]
2. W. Magdzik, Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profi laktyka. alfa-medica press 2007; str. 325-341.
3. A. Spira, A review of combined Hepatitis A and hepatitis B vaccination for travelers. Clin Ther. 2003 25(9):2337-2351.
4. E. Duszczyk, WZW A – epidemiologia, klinika, leczenie, zapobieganie, Przewodnik Lekarski 2011, (Praktyka Medyczna – Pediatria) 4(3) str. 64-67.

Treści zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.
Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 www.gsk.com.pl