Akcja żółty tydzień w województwie dolnośląskim Akcja żółty tydzień w województwie kujawsko-pomorskim Akcja żółty tydzień w województwie łódzkim Akcja żółty tydzień w województwie lubelskim Akcja żółty tydzień w województwie lubuskim Akcja żółty tydzień w województwie małopolskim Akcja żółty tydzień w województwie mazowieckie Akcja żółty tydzień w województwie opolskim Akcja żółty tydzień w województwie podkarpackim Akcja żółty tydzień w województwie podlaskim Akcja żółty tydzień w województwie pomorskim Akcja żółty tydzień w województwie śląskie Akcja żółty tydzień w województwie świętokrzyskie Akcja żółty tydzień w województwie warmińsko-mazurskim Akcja żółty tydzień w województwie wielkopolskim Akcja żółty tydzień w województwie zachodniopomorskim Mapa Polski

WZW typu A

WZW typu A

1. Duszczyk E.; Przewodnik Lekarza, 2001, nr 3 (27), str. 64-67.
2. Ewa Duszczyk „Co to jest wirusowe zapalenie wątroby typu A?”Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Medycyna Praktyczna str. 201, 2008.
3. Medycyna Praktyczna, Szczepienie Przeciwko WZW typu A [http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=66812, dostęp: 13.09.2013].
4. M. Pokorska-Lis, Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A w podróży – zasadność profilaktyki, Zakażenia, 4/2010.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181 C, 02-222, Warszawa, tel. (22) 492-13-01 fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu: http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp

Data przygotowania materiału wrzesień 2014, data ważności materiału: wrzesień 2016

PL/ENG/0022/14